Mini

Mini

Liten blir stor

MINI implantat används när ett standardimplantat är för stort för det kirurgiska ingreppet. Vanligast är att MINI placeras i fronten eller vid andra trängre situationer

MiNiTM, but mighty

– When compared with the company A, MiNiTM internal fixture Ø3.0 has similar compressive strength, but Ø3.25 fixture showed much higher value of strength on the thin wall area of the fixture.

Compressive Strength

Well Thickness


MiNi Fixture

(unit : mm)

Ladda ner din MINI broschyr som PDF här


  • Mini
Parallel wall thickness MiNiTM Ø3 MiNiTM Ø3.25 Company A Ø3
A 0.28 0.47 0.34
B 0.31 0.42 0.44

Mechanical test using universal testing machine in accordance with ISO 14801, -R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.(2013)