AnyRidge

MagaGen AnyRidge

Kanske är AnyRidge det bästa och mest mångsidiga implantatet som finns på marknaden idag. Vi vet i alla fall att detta är lösningen på de flesta kirurgiska utmaningarna.

AnyRidge har en patenterad design på sina variabla gängor. Det unika är att den skär sig in på ett sätt som inget annat implantat gör. Fördelarna med detta är många och det ger överlägsna kirurgiska möjligheter: Implantatet ger ökad primärstabilitet, möjliggör fler tillfällen till direktbelastningar och resulterar dessutom i ett bättre estetiskt resultat, även i de mest utmanande situationerna.

Den unika konstruktionen har flera gängstorlekar för varje implantat, men samtidigt har den en och samma protetiska koppling vilket ytterligare underlättar arbetet och förbättrar möjligheterna.

Alla AnyRidge-implantat är ytbehandlade med en speciell Ca2+ lösning som kallas Xpeed. Resultatet är en starkare, snabbare och säkrare integration av implantatet.

AnyRidge ger kort och gott en bättre upplevelse och ett bättre resultat för både patienten och er klinik.

Fördelar i sammanfattning

  • Variabel gängdesign
  • Inga lossade skruvförband
  • 5° konicitet – Bakteriefritt
  • Protetisk rätt s-kruva vid mjukvävnad
  • XPEED –  S-L-A med en kalciumdopad nanoyta

Variabel gängdesign

Den initiala stabiliteten för AnyRidge-implantatet är särskilt effektiv och tydlig när det gäller D4 (mjukt) ben.

Samtidigt skapar AnyRidge kniveggsformade (KnifeThread®) progressiva gängor en smidig och enkel insättning som undviker nekros för benet, lämnar utrymme för blodcirkulationen och ger en större yta för snabbare osseointegration.

Bevarar maximalt med ben

Till skillnad från konventionella implantatsystem som förstör dyrbart ben genom att använda bredare implantat i mjukt ben, använder AnyRidge-designen en standardcore med olika gängbredder för att täcka alla bentätheter. Detta bevarar crestalbenet, minskar den totala benförlusten och ger utmärkt initial stabilitet.

Aldrig mer lösa distanser!

5° morse koniska koppling mellan implantat och protetik ger en perfekt hermetisk tätning och eliminerar praktiskt taget att skruven skulle lossna. Det blir även helt bakterietätt.
Skulle man behöva ta loss distanser så görs det enkelt med den geniala removal drivern.

XPEED Surface

MegaGens ytbehandling är XPEED®.
Äkta Grade 4 Titan som behandlas med S-L-A och sedan en unik process som innehåller kalciumjoner som skapar en CaTiO3-nanostruktur som aktiverar inläkningen.
• Stora mängder katjoner skapas på implantatytan på grund av Ca2+
• PO43-joner fäster vid Ca2+ -rikt lager, sedan fäster Ca2+ igen på PO43-lager
• Detta ökade apatitskiktet och accelererar mineraliseringen för att skapa hydroxiapatit

RC Base - Vinklad skruvkanal

Idealisk vinklad skruvkanal!
Innovativ DP Screw (Double-Pitch Screw)
Inget skruvhål i det estetiska området garanterar ett riktigt bra estetiskt resultat.
Perfekt kirurgi och perfekt implantatposition.

Den grövre ytan hos RCBase distansen skapas genom sandblästring. Detta
maximerar kontaktytans område med cementet. Förhindrar även cementöverflöd
nära skruvkanalen och mjukvävnaden. Distansen är försedd med inbyggd skruv,
så inget utrymme behövs för ett större skruvhuvud.

Ett överflöd av fördelar